Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Vacature Algemeen Bestuurslid

Het Stichtingsbestuur wil het bestuur uitbreiden met 1, maximaal 2 personen.

Profiel

Wij zoeken iemand met een uitgebreid netwerk, bestuurlijke ervaring, sociale betrokkenheid en de bereidheid om enkele keren per jaar te vergaderen, die in staat is om het gedachtengoed van de Stichting Oranje Vrijbuiters uit te dragen.

Jaarlijks zijn er enkele evenementen waarbij de aanwezigheid van de bestuursleden verlangd wordt. Te denken valt aan de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei, de herdenking die (meestal) op de 2e woensdagmiddag door de adoptieschool wordt georganiseerd en 1 of 2 landelijke evenementen, waarvan de herdenking op de Waalsdorpervlakte in september er een is.

Indien u geinteresseerd bent, verzoeken wij u dit kenbaar te maken door middel van onderstaande contactformulier.