Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Het Hoofdkwartier in Utrecht

 

Hoofdkwartier in Utrecht

De Oranje Vrijbuiters had als hoofdkwartier een pand in Utrecht op de Nieuwegracht nr. 151, wat door Meulenkamp gehuurd werd. In mei 1943 werd hij  gearresteerd voor de "Arbeitseinsatz" en tewerkgesteld in Duitsland, waar hij wist te ontsnappen en in augustus 1943 trad hij weer toe tot de Oranje Vrijbuiters.

De voordeur van Nieuwe Gracht 151 in Utrecht, waar het hoofdkwartier van de Oranje Vrijbuiters zich bevond.

Foto247x391 Foto

De knokploeg pleegde overvallen in onder meer Huizen en Kampen, waar de distributiekantoren met meenemen van bonkaarten, blanco persoonsbewijzen en blanco Ausweisen, werden leeggehaald. De knokploeg werd ook ingezet voor aanslagen op landverraders, NSB-ers en Duitsers. Zij hadden goede Nederlanders verraden, waardoor deze werden gearresteerd, gefusilleerd of weggevoerd.

Ook maakte de verzetsgroep tekeningen van militair belangrijke objecten, die doorgegeven werden aan Engeland. Buitgemaakte Duitse gegevens van munitieopslagplaatsen, verdedigingswerken en kazernes gingen dezelfde weg, waarna ze door de geallieerden werden gebombardeerd.

De verzetsgroep ontving uit Engeland financiële steun en wapens. Middels droppings en parachutisten werd dit bewerkstelligd.