Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Pater Jac Scheurs

 

Pater Jac Schreurs

Pater Jac Schreurs

Van pater Jac. Schreurs – M.S.C. is een gedichtenbundel uitgegeven "EILAND DER EENZAMEN", gedichten van een gevangene. Ondanks het strafmatig schrijfverbod van de bezetter, zijn de gedichten als spijkerschrift in de herfst en winter van 1943- 1944 in de gevangenissen van Maastricht, Haaren en Scheveningen ontstaan. Later zijn de gedichten door de pater herschreven en in 1946 in een oplage van 1100 exemplaren uitgegeven. (Uitgever Winants - Heerlen).

Tijdens zijn gevangenschap in de gevangenis van Scheveningen, het "Oranje Hotel", heeft pater Schreurs een gedicht aan Christiaan Kerkhof gewijd, "Zijn bloed is nog niet droog".

Om kennis van dit gedicht te nemen en bijzonderheden over pater Schreurs, KLIK HIER 

De vraag van mevrouw Mulock Houwer aanhalend “Waarom hebben verzetsmensen wat ze, met gevaar voor eigen leven, hebben gedaan”, heeft het deel van deze zin  “ ..met gevaar voor eigen leven” voor Christiaan Kerkhof dus de dood tot betekenis gekregen.

In het thema van de regering "Erfgoed van de oorlog" blijft over wat zijn verzet voor zijn gezin heeft betekend. Met als voornemen het als "Erfgoed van de oorlog" toe te vertrouwen aan een instelling ter archivering van oorlogsdocumentatie, is de betekenis voor het gezin van mijn vader zijn verzetswerk reeds geruime tijd geleden door mij opgetekend. Uitvoeren van dit voornemen bleef echter achterwege.
Nu de website van de Stichting door de Koninklijke Bibliotheek als digitaal cultureel erfgoed is opgenomen, daarmee de website duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties, is dit aanleiding geworden om, wat ik heb opgetekend, op deze site te publiceren. Om er kennis van te nemen, gelieve deze link aan te klikken.