Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Hier gaat het om: het Eregraf en Monument

Voor de Stichting zijn het behoud en het onderhoud van het Eregraf en Monument, alsmede het op waardige wijze in herinnering houden van de gefusilleerde leden van de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters het belangrijkst.

De gedenksteen op het monument

Hier gaat het om: een mooi monument, om waardig bij te kunnen gedenken.

 

De eerste onthulling op 10 mei 1947

Op 10 mei 1047 onthulling van het eregraf en monument

Op 10 mei 1947 onthult Quintus van Koetsveld het eregraf en monument

Op 10 mei 1947 wordt door Quintus van Koetsveld (de broer van de gefusilleerde Hans van Koetsveld) het eregraf en monument voor de Oranje Vrijbuiters onthuld. Op dat moment zou niemand kunnen voorspellen dat het monument exact 60 jaar later opnieuw onthuld zou worden en zéker niet dat dit door dezelfde persoon zou gebeuren.

Eregraf en Monument opnieuw onthuld op 10 mei 2007

Quintus van Koetsveld onthuld op 10 mei 2007 de plaquette op het gerestaureerde monument

In de aula van de derde Algemene Begraafplaats “Tolsteeg” in Utrecht, heet de voorzitter van de stichting, Henk Kerkhof, ongeveer zeventig nabestaanden en familie welkom voor de heronthulling van het eregraf en het monument voor de Oranje Vrijbuiters. (zie fotoimpressie pagina "Foto & Film").

Na zijn toespraak namens de stichting en een persoonlijk woord, begeven alle aanwezigen zich naar het bijzonder fraai herstelde graf en monument voor de bloemlegging namens de stichting. Dit gebeurt door de heer Quintus van Koetsveld, die precies zestig jaar geleden dit ook heeft gedaan tijdens de onthulling van het monument in 1947.

Na een minuut stilte vindt bloemlegging door alle nabestaanden en familie plaats, waarna teruggegaan wordt naar de aula. Onder het nuttigen van een hapje en drankje, wordt nagepraat en vindt men elkaar in gedachtewisselingen “over de oorlog”.

De zeer positieve uitlatingen die de bestuursleden van de stichting mochten aanhoren bij het afscheid, geeft de voldoening dat de eerste inzet van de stichting, namelijk het in ere doen herstellen van eregraf en monument voor de Oranje Vrijbuiters, geslaagd is.