Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

De heronthulling van het monument (10 mei 2007)

Op 10 mei 2007 werd het gerestaureerde monument opnieuw onthuld in besloten kring, in het bijzijn van een kleine 70 nabestaanden.