Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Op 10 mei 1947 werden de Oranje Vrijbuiters herbegraven

Opgraving van de gefusilleerden

In maart 1946 werden de lichamen van de 18 gefusilleerde Oranje Vrijbuiters opgegraven in de duinen van de Waalsdorper Vlakte.

In maart 1946 - ruim een jaar na hun executie werden de 18 gefusilleerde Oranje Vrijbuiters in een massagraf gevonden.

Op 10 mei 1947 was er een uitgebreid programma gewijd aan de onthulling van het monument. De sfeer zo kort na de oorlog en de herbegrafenis waren nog vers in het geheugen. Dit rechtvaardigde dat de onthullingplechtigheid omlijst werd met militaire eer, zang van de Zangvereniging Euterpe en klanken van de Postfanfare.

De vlag werd ceremonieel neergehaald en de Postfanfare speelde ter afsluiting van de plechtigheid het Wilhelmus. Naast vele nabestaanden waren een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, alsook vele anderen, die een rol hadden gespeeld in de totstandkoming van het monument. Dit alles gaf extra uiting aan de gevoelens eer te bewijzen aan de achttien dappere mannen, die voor het bevechten van ons aller vrijheid hun leven hebben gegeven. Van de herbegrafenis is door de Stichting Radio Nederland verslag gedaan.