Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Overige Oranje Vrijbuiters

Naast de geëxecuteerde leden, maakten de volgende personen ook deel uit van de  “Oranje Vrijbuiters”:

De bij de 20 ter dood veroordeelden de reeds genoemde Bertus Heij, die gratie kreeg. Op 20 april 1915 geboren in Utrecht, is hij op 30 september 1991 in Den Haag overleden.

De ook genoemde Jan van der Voort, die ook executie bespaard bleef. Aangenomen wordt, dat hij in 1921 geboren is. Hierover bestaat geen zekerheid, en de Stichting zal proberen het juiste geboortejaar, alsook andere persoonlijke gegevens van hem te achterhalen.

Verder zijn nog te noemen Truus Solleveld, Frits Meulenkamp, "Zwarte Kees" van Koert, Leo van Stekelenburg, Herman van Toor, G.van Weelden en Joop de Heus. Van enkelen van hen zijn een paar bijzonderheden bekend, die nog vermeld zullen worden. In augustus 2011 konden hier aan toegevoegd worden Aart Nicolaas (Niek) van Donkelaar, Jan van Elk en Wim Dijl. Zij opereerden vanuit een tak van de Oranje Vrijbuiters in Woerden.

Medio april 2008: Hoewel bij het opzetten van de site over de Oranje Vrijbuiters vermeld kon worden dat er over enkele van de bovengenoemden een paar bijzonderheden bekend waren, heeft naspeuring om zekerheid hieromtrent geen resultaat opgeleverd. Om niet het gevaar te lopen foutieve informatie te verstrekken, zal vooralsnog niets over hen vermeld worden. Uitzondering hierop is de verrader Joop de Heus.