Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Stichting Erepeloton Waalsdorp

De Oranje Vrijbuiters die op 29 februari 1944 werden gefusilleerd, werden terechtgesteld op de Waalsdorper Vlakte.

 

Website Erepeloton Waalsdorp