Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

De Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Doel van de Stichting

De Stichting "Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters" is 3 november 2006 opgericht en heeft ten doel:

  1. Het doen onderhouden van het graf en monument voor de verzetsgroep “de Oranje Vrijbuiters” op de Gemeentelijke begraafplaats “Tolsteeg” te Utrecht. Het toezien op het nakomen van de verplichtingen die de gemeentelijke-, provinciale- en Rijksoverheid hebben ten aanzien van het onderhoud van het genoemde graf/monument. Het onderhouden van contacten met andere organisaties die een vergelijkbaar doel hebben op het gebied van eren van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorengaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. Al datgene te doen wat nodig is om de achttien gefusilleerde Oranje Vrijbuiters te blijven eren en - in bredere zin - al die ontelbaren die in de Tweede Wereldoorlog ook hun leven gaven voor onze vrijheid.

Aanleiding voor de oprichting

Aanleiding tot de oprichting van de stichting was de zeer slechte staat waarin het eregraf voor de “Oranje Vrijbuiters” verkeerde.

Op 7 februari 2007 liet wethouder H.H.Janssen van de gemeente Utrecht per brief weten, dat het eregraf en monument op zorgvuldige wijze en duurzaam, vóór 4 mei 2007 zouden worden hersteld. Op 10 mei 2007 kon in het bijzijn van ongeveer zeventig nabestaanden en familie het bijzonder fraai gerestaureerde monument heronthuld worden.

Om tot de restauratie van het monument te komen is veel correspondentie gevoerd. Deze correspondentie zowel digitaal als in druk door de Stichting gearchiveerd.

Overwoekerd

Zoals het monument wás: volledig overwoekerd.

Was de oprichting van de stichting in de eerste plaats bedoeld om eregraf en monument te doen herstellen, daarnaast is de oprichting ook gebaseerd op het besef dat de verzetsgroep de “Oranje Vrijbuiters” bestond uit jonge mensen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in verzet kwamen tegen het kwaad. Zij accepteerden de gewelddadige bezetting door de nazi’s niet. De intolerantie ten opzichte van andersdenkenden en andersgezinden was voor hen onaanvaardbaar en zij bonden de strijd aan tegen de bezetter. Helaas hebben zij deze strijd met de dood moeten bekopen. Maar mede dank zij hen leven wij thans meer dan zeventig jaar in vrijheid, en ook dit gegeven is reden geweest tot de oprichting van de stichting "Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters".

Na de restauratie

Na de restauratie doet het monument weer recht aan de gevallenen.

Het resultaat was na de restauratie uitstekend!