Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

De Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

De Stichting is in 2006 opgericht met als doel een "stem" te krijgen in het behoud van het Eregraf en Monument op de 3e Algemene Begraafplaats Tolsteeg in Utrecht.

Dat monument was in de loop der jaren in verval geraakt en in 2007 gerestaureerd en opnieuw onthuld.