Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

De oprichting van de stichting (1 november 2006)

Medio mei 2006, de gedachte komt op om een stichting op te richten die ten doel heeft het doen onderhouden van het eregraf en monument voor de achttien gefusilleerde leden van de verzetsgroep de “Oranje Vrijbuiters”. Hoewel nog slechts een gedachte, wordt niettemin op 29 mei 2006 een oriënterend gesprek gevoerd met notaris Mr. L.C. van der Valk-Post in Zeewolde. Nadrukkelijk wordt duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is dat de stichting de gemeente Utrecht ontslaat van de eeuwigdurende verplichting graf en monument te onderhouden.

Gaandeweg wordt duidelijk dat de autoriteit van een stichting kan bijdragen om van de gemeente Utrecht formele zekerheid te krijgen omtrent het herstel van het eregraf en monument en op 1 november 2006 wordt vorengenoemde notaris verzocht de oprichtingsakte van de “Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters” te verzorgen. Oprichters: Hendrik (Henk) Auke Kerkhof (zoon van de gefusilleerde Christiaan Kerkhof) en Christiaan (Chris) Dirk Kerkhof (kleinzoon van Christiaan Kerkhof).

Op 3 november 2006 wordt ten kantore van notaris Mr. L.C. van der Valk-Post in Zeewolde de akte van oprichting gepasseerd en is de “Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters “ een feit. Voorzitter is H.A. Kerkhof, secretaris/penningmeester C.D.Kerkhof

Met  een brief gedateerd 12 januari 2007, treedt de stichting voor het eerst officieel naar buiten. De brief is gericht aan de heer drs. H.H.Janssen, wethouder/loco-burgemeester van de gemeente Utrecht. In de brief wordt aandacht gevraagd voor het feit, dat er sinds augustus 2005 contact is geweest met gemeentelijke medewerkers over het herstel van eregraf en monument voor de Oranje Vrijbuiters en de toezegging dat e.e.a. vóór 4 mei 2007 volledig hersteld zou zijn. Ondanks herhaaldelijke verzoeken aan de opzichter Gemeentelijke Begraafplaatsen, werd sinds 4 oktober 2006 daaromtrent echter niets van hem vernomen. Citaat uit de brief: “vandaar dat wij nu formeel contact met u opnemen en om een officiële reactie vragen”.

Enkele maanden later is de heronthulling. Zie de foto-impressie van dit plechtige moment.