Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Leo Fisher (Geb. 11 februari 1897)

Leo Fisher

Leo Fisher

In augustus 2009 ontving de stichting gegevens over de Oranje Vrijbuiter Leo Fischer. Nadien is de afzender, een 80-jarige vroegere buurjongen van Leo Fischer, Joep Blok, een aantal keren gemaild met het verzoek de gegevens te mogen publiceren

Helaas werd daarop geen antwoord ontvangen. Ook andere manieren om contact met hem te krijgen, mislukten. Aan de echtheid van de gegevens wordt niet getwijfeld en omdat de heer Blok in augustus 2009 tevens liet weten met zijn bijdrage blij te zijn de Oranje Vrijbuiters daarmee meer bekendheid te geven, willen wij u de gegevens niet onthouden. Mochten er bezoekers(ters) zijn die de heer Joep Blok kennen of bezwaar hebben tegen de publicatie, dan verzoeken wij hem of haar contact op te nemen met de Stichting.

Leo Fischer, geboren 11 februari 1897 in Samotstjin, was een Duitse joodse immigrant, die in 1937 naar Amsterdam kwam en in Zuid op het adres Kromme Mijdrechtstraat nummer 44, 3e etage bij de familie Hassig, die een zoon en een dochter hadden, een kamer huurde.

Het waren de buren van Joep Blok - destijds 8 jaar - en het bleek dat Joep het goed met Fischer kon vinden, waarbij Joep Leo Fischer aansprak met Oom Hannes. De heer Blok kan zich herinneren dat Fischer een fotopersbureau begon onder de naam “HAFIS FOTO” en dat hij veel foto's maakte voor de tijdschriften “Libelle”, “Mode” en “Culinair”.

Ook verzorgde hij fotoreportages, onder meer van jongenskleding, waar de jonge Joep meermalen model voor stond. Na de geboorte van Prinses Beatrix, 31 januari 1938, maakte hij door het hele land foto’s van de feestelijkheden.

Bij de invoering van identificatieplicht en vooral bij de invoering van het persoonsbewijs , heeft Leo Fischer duizenden pasfoto’s gemaakt. Daarbij geholpen door Joep Blok, leerde deze het fotograferen van  Leo Fischer en kreeg hij veel vakboeken van hem. De heer Blok herinnert zich dat Fischer lid was van de Joodse Raad, in het verzet zat, veel in de regio Utrecht was en in die periode weinig van zich liet horen. Tot 29 februari 1944, toen de heer Blok in het “Nieuws van de Dag” de executie van de 18 Oranje Vrijbuiters las.

Een bijzonderheid is, dat in de gesprekken die beiden met elkaar hadden, Fischer vertelde dat hij in 1917 soldaat in Duitsland was en aan het Westfront gewond raakte door een kogel die, na verwijderd te zijn, gemonteerd was op een prespapier en op zijn bureau stond. Ook vertelde hij in het bezit  te zijn van het bewijs dat hij onderscheiden was als eervolle “Kriegsbeschädigte”.

Nog een bijzonderheid is, dat de heer Joep Blok ook de Oranje Vrijbuiter Heinz Loewenstein heeft gekend. En wel doordat de zuster van Heinz Loewenstein, Ilse, de vriendin van Leo Fischer was en hij hen samen wel eens ontmoette.

Detail:

Ten tijde van de voorbereidingen van de heronthulling van het monument in 2007, kwamen naspeuringen naar nabestaanden van Heinz Loewenstein niet verder dan een bericht van de documentalist van de Oorlogsgravenstichting, die een contactadres opgaf: het adres van Heinz Loewenstein zijn zuster, Ilse Leipzig, 117-01 Parklane South, KEW GARDENS, NY 11418, USA

Een aan haar gerichte brief is helaas nooit beantwoord.
Gehoopt wordt dat degenen die iets weten van Heinz Loewenstein, dit aan de stichting laten weten. Contactadres, zie pagina Contact

Verrassend!

Kort nadat de gevens over Leo Fischer gepuliceerd waren, werd een reactie van de heer Joep Blok ontvangen waarin hij meldt dat hij zich kan vinden in de gegevens zoals hij die over Leo Fischer toestuurde. Bovendien wist hij nog aanvullende gegevens aan te reiken. Leo Fischer blijkt in Duitsland als toneelspeler in vele toneelstukken een rol te hebben gespeeld.

Collage van de rollen, die Leo Fischer vertolkte

Met dank aan de heer Joep Blok voor zijn bijdrage aan de geschiedenis van de Oranje Vrijbuiters 

.