Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Johannes Holswilder (Geb. 16 febr. 1902 - Schoonhoven)

 

Johannes Holswilder is op 16 februari 1902 geboren te Schoonhoven. In het bericht van de doodvonnissen  van de Oranje Vrijbuiters werd "notarisklerk" als zijn beroep genoemd. Na voltrekking van het vonnis is zijn overlijden vastgelegd in een overlijdensakte , opgemaakt in 's Gravenhage.  In de zoektocht naar bijzonderheden kon over Johannes Holswilder weinig worden gemeld. Van de gemeente Schoonhoven, zijn geboorteplaats, werd bericht ontvangen dat zijn enige dochter overleden is, waaruit met enige zekerheid opgemaakt kon worden dat hij getrouwd is geweest. Voorts werd medegedeeld dat de archivaris van het streekarchivaat Krimpenerwaard mogelijk kon zeggen wie Johannes Holswilder in Schoonhoven nog gekend hebben. Dit bracht echter niets aan het licht. Wel werd via de gemeente Schoonhoven nog bekend dat een kleinzoon naar de gemeente Maarsen was verhuisd. Deze gemeente was (met in achtneming van de wet op de privacy) zo vriendelijk de Stichting in contact brengen met de kleinzoon, Cornelis Kramer, geboortedatum 15-10-1963. Een contact waardoor de Stichting toch enkele gegevens omtrent Johannes Holswilder kan optekenen. Lees hieronder wat hij de Stichting liet weten. E.e.a. na een telefoontje in februari 2007.


"Zoals aangegeven ben ik enthousiast over ons contact. Ik ben er de laatste dagen meer en meer mee bezig en heb steeds meer het gevoel dat de nagedachtenis en overlevering belangrijk is.
Gisteren heb ik met mijn zus onze herinneringen doorgenomen. De herdenkingen bij Waalsdorp zitten bij ons het best in ons geheugen. Wij hebben nu sterker dan ooit het gevoel dat mijn Oma mijn moeder hun hele leven lang geworsteld hebben met het loslaten van hun man en vader. Centraal in de familie is het krukje uit de Scheveningse cel. Het krukje is vrij snel na de oorlog bij mijn Oma terecht gekomen. Het krukje heeft altijd symbool gestaan voor Opa Holswilder. Bij mijn Oma en later bij mijn moeder heeft het krukje altijd in de keuken gestaan. Nu staat het krukje voor het eerst op een rustige plek. Het krukje van Opa Holswilder staat op de logeerkamer bij mijn zus.


 (Met Cornelis Kramer zal contact opgenomen worden omtrent Johannes Holswilder.