Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Oranje Vrijbuiters is afhankelijk van vrijwilligers en donaties


Sinds de oprichting van de stichting is deze gefinancierd door de initiatiefnemers, door enkele nabestaanden en door particuliere donaties. De Stichting Oranje Vrijbuiters heeft een zeer bescheiden begroting, die echter nét te groot is om door het bestuur gedragen te worden. Vandaar dat we vragen om uw donatie. Elk bedrag telt.

Waarvoor worden donaties gebruikt?

De activiteiten van de Stichting Oranje Vrijbuiters zijn divers en altijd gerelateerd aan het Monument en Eregraf in Utrecht. Direct daaraan verbonden zijn de Dodencel 601 in de gevangenis in Scheveningen, de Waalsdorpervlakte waar de Oranje Vrijbuiters zijn gefusilleerd en de Nationale Dodenherdenking. Met de daaraan verbonden organisaties onderhoudt de Stichting Oranje Vrijbuiters nauwe contacten en zij is altijd vertegenwoordigd bij evenementen van de genoemde organisaties.

Uit naam van de (nabestaanden van de) Oranje Vrijbuiters worden kransen, bloemen en andere vormen van eerbetoon aangeboden bij evenementen. Daar zijn kosten aan verbonden. Een andere (kleine) kostenpost zijn de bestuurskosten, zoals administratie e.d. Een belangrijk deel van kosten wordt gemaakt voor professionele hosting en onderhoud van de website. Reiskosten nemen de bestuursleden voor eigen rekening.

Alle kleine beetjes helpen!

Zoals u kan vermoeden gaat het niet om heel veel geld dat de Stichting nodig heeft. Enkele honderden, tot een kleine duizend euro per jaar.

Donatie

Maak uw bijdrage over via PayPal.Me (KLIK HIER) of maak gebruik van de onderstaande donatieknop.

 Doneren via uw bankrekening

 

Of maak de bijdrage over op IBAN: NL82 RABO 0128 7644 30 ten name van Stichting Oranje Vrijbuiters onder vermelding van uw voor en achternaam.

Schenking of legaat

 

Mocht u overwegen een schenking te doen of in uw testament een legaat op te nemen, dan is het verstandig om even contact op te nemen met uw notaris. 

De begroting van de Stichting

 

De jaarlijkse kosten zijn betrekkelijk gering en bedraagt slechts enkele honderden euro's. De stichting wordt bestuurd met de hand op de knip, maar een ruimer budget zou fijn zijn.