Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Welkom op de website van de Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Sinds 28 maart 2018 staat de vernieuwde website van de Oranje Vrijbuiters online onder het volgende webadres: oranjevrijbuiters.nl Omdat die website nog niet helemaal compleet is laten we deze nog even on-line. We wensen u veel leesplezier op onze vernieuwde site.

 

De stichting zet zich in voor het behoud en onderhoud van het Monument en Eregraf, dat de daarin begraven verzetshelden blijvend in de herinnering moet houden.

Voor gedetailleerde bijzonderheden omtrent deze stichting en waar de stichting zich voor inzet, verwijzen wij u naar de pagina's "De Stichting" en "Geschiedenis".

18 leden van deze verzetsgroep werden - na maandenlang de verschrikkingen van gevangenschap in het "Oranjehotel" te hebben moeten doorstaan - op 29 februari 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

Na de bevrijding werden zij opgegraven, geïdentificeerd en aanvankelijk ongekist neergelegd in een massagraf op de Algemene Begraafplaats in Den Haag. Na het vrijgeven van de stoffelijke resten, vond op initiatief van enkele van de nabestaanden op 1 maart 1946 de  herbegrafenis plaats op de 3e Algemene Begraafplaats "Tolsteeg" in Utrecht.

Op 10 mei 1947 werd ter ere van de Oranje Vrijbuiters een monument onthuld dat in 2007 gerenoveerd is, opnieuw gevolgd door een plechtige onthulling op 10 mei 2007, precies 60 jaar na de eerste onthulling.