Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Herman van Roon (Geb. 23 mei 1922)

Herman Frans van Roon

Herman Frans van Roon  werd op 23 mei 1922 geboren in Rotterdam. In de bekendmaking van de doodvonnissen wordt als zijn beroep reiziger vermeld.

Mochten er meer gegevens over hem bekend worden, zullen die gepubliceerd worden.  Zijn overlijden is vastgelegd in een overlijdensakte , opgemaakt in 's Gravenhage