Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Algemeen Bestuurslid: Hajo Jacob Kerkhof

Hajo Kerkhof is - net als zijn neef Chris Kerkhof - een kleinzoon van Christiaan Kerkhof, hun opa in het verzet die ze nooit gekend hebben.

HIER KOMT EEN KORTE BESCHRIJVING VAN HAJO EN ZIJN MOTIVATIE WAAROM HIJ IN HET BESTUUR VAN DE STICHTING ZIT.


 

De Stichting Oranje Vrijbuiters is afhankelijk van donaties.

Steun de vrijwilligers!