Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Egbertus Meulenkamp (Geb. 3 mei 1918 - Kampen)

 

Egbertus Maria Meulenkamp  is op 3 mei 1918 als jongste zoon uit het huwelijk van vader Hendrikus Meulenkamp en moeder Hendrika Maria geboren in Kampen. Het gezin vertrok op 13 maart 1928 naar Rotterdam en bestond op dat moment uit vader, moeder, vijf zonen en drie dochters. Zij vestigden zich op het adres Zeilmakerstraat 23B, met uitzondering van beide oudste broers; zij verhuisden respectievelijk reeds op 4 november 1926 en 24 september 1927 naar Rotterdam en kwamen terecht op het adres Pupillenstraat 40A.
Deze gegevens kwamen begin 2007 boven water toen geprobeerd werd nabestaanden van de Oranje Vrijbuiters voor de heronthulling van het monument op 10 mei 2007 te achterhalen . Ze vormden het uitgangspunt om in Rotterdam nabestaanden van Egbertus Maria Meulenkamp proberen te vinden en dit leidde tot een telefoontje met  mevrouw Meulenkamp, een nabestaande van Egbertus Meulenkamp. Zij liet weten dat Egbertus Meulenkamp de grootvader van haar vader was en zegde toe haar vader verslag te doen van het telefoontje en nadien weer contact op te nemen. Wat helaas niet gebeurde, waarop nogmaals contact met haar (febr. 2011) werd opgenomen. Gehoopt wordt nu op, zo mogelijk, gegevens van Egbertus Meulenkamp.

Na het voltrekken van het doodvonnis van de Oranje Vrijbuiters, is ook het overlijden van Egbert Meulenkamp vastgelegd in en  overlijdensakte , opgemaakt in 's Gravenhage.