Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Secretaris/Penningmeester: Chris Kerkhof

Chris Kerkhof

Secretaris Chris Kerkhof

Ik ben van 1957 en inmiddels de leeftijd van mijn opa's, die ik nooit gekend heb gepasseerd. Dat is een merkwaardig gevoel, omdat ik zélf inmiddels ook al een jaartje of 9 opa ben. Mijn vader Henk Kerkhof moest vanaf zijn 14e zijn vader missen. Henk Kerkhof is nu (we schrijven 12 april 2015) dus de vader van een opa.

Ik kan mij niet voorstellen hoe het is om geen vader meer te hebben. Ik kan mij wél voorstellen hoe het is om geen opa te hebben: mijn beide opa's hebben de Tweede Wereld oorlog niet overleefd, dus ik heb hen nooit meegemaakt. Mijn vader daarentegen is een grandioze grootvader voor mijn kinderen en overgrootvader voor mijn kleinkinderen en daarmee een voorbeeld voor mij........

Dat mijn vader zich zo enorm inzet voor het Eregraf en Monument voor de Oranje Vrijbuiters verdient heel veel lof. Hij doet dat namelijk om de huidige en toekomstige generaties eraan te herinneren, dat de meeste ellende in de wereld te wijten is aan onverdraagzaamheid, vooroordelen en te weinig begrip voor anderen. Tijdens zijn spreekbeurten op 8ste-groepers pleit hij oprecht voor tolerantie en begrip. Dat doet hij gedreven en gestaag, zonder wrok naar het verleden en met van tijd tot tijd veel gevoel voor humor.

Toen ik zo oud was als mijn kleinkinderen nu zijn, hadden andere kinderen een opa en een oma. Je ouders zijn er gewoon en wat ze precies doen en deden weet je als kind eigenlijk niet. De kinderen van nu weten dat  ook niet. Dat gold natuurlijk ook voor je grootouders. Wat mijn opa deed besefte je helemaal niet en in die tijd sprak mijn vader niet over de oorlog. "Hij was doodgeschoten door de Duitsers" was het enige dat je te horen kregen. Dat hij een oorlogsheld was werd wel duidelijk, maar als kind heb je daar geen duidelijk beeld bij. De kinderen van nu zijn echter wel ontvankelijk voor de wijze lessen van hun opa's en oma's. Daar moeten we gebruik van maken, door uit te leggen waar intolerantie en onbegrip toe leiden. Mijn vader is daar meesterlijk in.

In het dagelijks leven ben ik ondernemer en heb het - net als iedereen in deze wereld - ontzettend druk. Voor de Oranje Vrijbuiters maak ik natuurlijk tijd vrij. En als ik kan helpen om met het geleerde van de geschiedenis van de Oranje Vrijbuiters de toekomst een beetje beter kan maken, dan wil ik daar voor gaan.

Ik treed graag in Henk Kerkhof 's voetsporen, als opa en ik hoop dat ik hem als bestuurslid van de stichting noch lang naast me mag hebben. Mijn doel is om het monument in stand te houden en mede daardoor over te brengen dat er mensen zijn die ervoor gezorgd hebben dat we al meer dan 70 jaar in Nederland in vrede leven. Ze betaalden met een prijs, waarvan de hoogte je verstand te boven gaat: hun leven.

Op elf augustus 2017 is Chris Kerkhof overleden.