Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Andries van Beek (Geb. 9 mei 1909 - Apeldoorn)

Andries van Beek

Andries van Beek is geboren op 9 mei 1909 in Apeldoorn. In de bekendmaking van de  doodvonnissen wordt als zijn beroep pianostemmer vermeld. Er zijn zeer weinig gegevens over hem bekend. Mocht er meer  over hem bekend worden, dan zal dit gepubliceerd worden.

Zijn overlijden is vastgelegd in een overlijdensakte, opgemaakt in 's Gravenhage