Stichting Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters

Opdat zij nooit vergeten worden!

Adoptie door de Utrechtse Schoolvereniging

Na aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei gevraagd te hebben of in het kader van het landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen van de basisscholen een oorlogsmonument kunnen adopteren, het monument van de "Oranje Vrijbuiters" daar ook voor in aanmerking komt, was het antwoord ja. Na van de gemeente Utrecht als beheerder en verantwoordelijke van het monument ook te horen hebben gekregen dat men positief tegenover een adoptie staat, heeft de stichting een groot aantal Utrechtse basisscholen aangeschreven met het verzoek in overweging te nemen het monument van de Oranje Vrijbuiters te adopteren. (Om kennis te nemen wat de adoptie precies inhoudt, klik hier  en hier voor bijzonderheden van het monument zoals weergegeven door de Nationale Website Oorlogsmonumenten) 
Op deze oproep werd een reactie ontvangen van basisschool de "Utrechtse Schoolvereniging", de usv  Na een prettig gesprek op 10 december 2008 met de directrice mevrouw R.Dijkstra en leerkracht groep 8 mevrouw M ter Maat, heeft de school besloten het monument te adopteren. De Stichting is bijzonder blij met dit besluit en in genoemd gesprek is het vertrouwen ontstaan dat de school de adoptie (mede) zal aanwenden om de kinderen het besef bij te brengen wat de verschrikkingen van WO2 voor heel veel mensen heeft betekend. 


Op deze pagina zal verslag worden gedaan over de ontwikkelingen omtrent de adoptie.